Prin intermediul Centrului COGNITROM-Organizații CORG, oferim servicii de evaluare psihologică a angajaților (actuali sau potențiali), pentru identificarea competențelor, abilităților, atitudinilor, trăsăturilor din domeniul relaționării inter-umane la locul de muncă, a eficienței personale sau a rolului de conducere.

Ce evaluăm?

Prin acest serviciu, oferim evaluarea competențelor, abilităților, atitudinilor, trăsăturilor din domeniul relaționării inter-umane la locul de muncă, a eficienței personale sau a rolului de conducere.

În cazul unor selecții, calculăm și gradul de potrivire a rezultatelor obținute de candidați cu profilul de post, construit pe baza cercetărilor realizate în Cognitrom pentru mai mult de 1150 de profile ocupaționale corespunzătoare Codului Ocupațiilor din România.

Cu ce instrumente evaluăm?

Folosim:

  • probe psihometrice (teste) elaborate și validate de către COGNITROM prin cercetări riguroase realizate în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Aceste teste sunt aplicate și cotate on-line (vezi Platforma de Testare Psihologică);
  • probe non-psihometrice – structuri de interviuri, studii de caz, probe situaționale, exerciții etc., adaptate de fiecare dată contextului de muncă al persoanelor evaluate;
  • probe combinate, complexe, de tip Assessment Centre – în special pentru evaluarea competențelor de conducere, pe baza unui Model de Leadership dezvoltat de COGNITROM și particularizat la contextul și dorințele organizației-client.

Care poate fi scopul evaluării?

O evaluare psihologică poate servi mai multor scopuri, precum:

  • stabilirea unor planuri de dezvoltare personală,
  • planificarea carierei,
  • selecția pentru un post anume,
  • identificarea stării generale de sănătate mintală.

Apelarea la profesioniștii Cognitrom pentru servicii de evaluare psihologică are următoarele beneficii:

  • Evaluarea propriu-zisă se va baza, pe de-o parte, pe instrumentele Cognitrom de evaluare, elaborate la cel mai înalt standard de calitate, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar pe de altă parte pe expertiza ridicată a psihologilor Cognitrom. De aceea, beneficiul dumneavoastră este acela că veți obține o evaluare la standarde de calitate ridicate.
  • Prin utilizarea experților externi companiei dumneavoastră, cresc semnificativ șansele unei evaluări obiective.

În cazul în care apelați la evaluări de tip Assessment Centre, veți obține o validitate foarte mare a rezultatelor, deoarece această metodă de evaluare este considerată cea mai predictivă pentru performanța ulterioară în poziții complexe.

Pentru realizarea unei oferte adaptate nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin:

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate