Procesul de evaluare are ca scop o mai bună cunoaștere (sau autocunoaștere) a copilului sau adolescentului. Aceasta poate să vizeze diferite domenii de dezvoltare (competențe sociale, emoționale, motrice, autonomie, aptitudini cognitive etc.), o gamă variată de aspecte ce țin de probleme emoționale sau comportamentale (anxietate, hiperactivitate, inatenție, opoziționism, depresie etc.), aspecte ce țin de temperament sau personalitate, precum și alte domenii relevante, în funcție de vârstă.

Evaluarea se realizează cu instrumente de evaluare fundamentate științific și etalonate pe populația din România. În funcție de vârsta copilului și specificul evaluării, aceasta poate include completarea chestionarelor de către părinți și cadre didactice (cu acordul părintelui, desigur), precum și întâlniri față în față sau online, cu copilul și/sau părinții.

Părinții interesați au posibilitatea de a alege, împreună cu psihologul, între mai multe pachete de evaluare în funcție de nevoile copilului sau adolescentului:

 

 

© 2024 Cognitrom. Toate drepturile rezervate