Proiect de transfer la operatorul economic PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0190

„CEICAonline. Soluție online integrată de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți”

CONTRACT 15PTE din 25/05/2020

Autoritate contractantăUEFISCDI
Valoare contract1.190.000,00 lei
978.000,00 lei finanțare de la bugetul de stat
212.000,00 lei co-finanțare buget CO
ContractorCOGNITROM SRL
PartenerUNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
DirectorProf. Univ. Dr. Mircea Miclea
Acronim proiectCEICAonline
Perioadă de contractare25/05/2020 – 25/11/2021
Durată proiect18 luni
Etape proiect2 etape (descrise mai jos)
Domeniu5. Sănătate > 5.1 Sănătate
Cuvinte cheiee-mental health, screening psihologic pentru copii și adolescenți, evaluarea pregătirii pentru școală, dezvoltarea compentețelor socio-emoționale
STATUS: PROIECT FINALIZAT Toate obiectivele au fost atinse în proporție de 100%
REZUMAT
Proiectul CEICAonline are scopul de a dezvolta un centru de evaluare și intervenție psihologică online, pentru copii/adolescenți și părinții acestora. Platforma multiuser pe care va rula soluția va permite, atât beneficiarilor, cât și furnizorilor de servicii de evaluare și intervenție (consilieri școlari și psihologi) să acceseze instrumente de evaluare și intervenție, pentru diagnoza precoce și intervenția eficientă, de orice tip (prevenție universală și indicativă, consiliere, psihoterapie). Proiectul pornește de la o soluție din TRL-4 și o va aduce în TRL-6, un prototip complet funcțional, testat în mediul real de operare. Pe platforma online vor rula, la finalul proiectului, două baterii de teste computerizate: una care va evalua nivelul pregătirii psihologice pentru școală, alta nivelul de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale. Corespunzător, vom avea programe online de intervenție remedială în vederea pregătirii pentru școală și programe de dezvoltare a competențelor sociale și emoționale. Ulterior, pe platformă vor putea rula orice tip de teste sau de intervenții psihologice. Vom analiza și evalua atât validitatea de construct/conținut a instrumentelor create, cât și sustenabilitatea implementării, prin metode derivate din PSDM și scale de uzabilitate. Vizăm 4 categorii de clienți: a) copii/adolescenți și părinții acestora; b) consilieri școlari și psihologi; c) instituții (DGASPC, CJRAE); d) asociații profesionale/firme străine, pentru francizare. Proiectul va aduce o creștere estimată a cifrei de afaceri de cel puțin 20%.

DESCRIERE

DenumireDEZVOLTAREA ȘI VALIDAREA SOLUȚIEI INTEGRATE
Perioadalunile 1-7 (din 18 luni)
Activități etapă:
 1. Dezvoltarea platformei și verificarea validității de conținut;
 2. Dezvoltarea, adaptarea și validarea de construct a două baterii de teste;
 3. Dezvoltarea a două programe de intervenție.
Livrabile etapă:
 1. RST: Modelul funcțional și verificarea validității de conținut;
 2. RST: Validitatea de construct a EPS și DESSA;
 3. RST: Validitatea de conținut a componentei de intervenție din CEICAonline.

+ RST: Raport știintific și tehnic in extenso RST

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proporție de 100% și au fost raportare la termen la autoritatea contractantă.

Status implementareFinalizat
Grad de realizare100%
Status raportareRaportat la: 08.12.2020

DESCRIERE

DenumireANALIZA ANGAJABILITĂȚII ȘI UZABILITĂȚII SOLUȚIEI, VERIFICAREA PROTOTIPULUI ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR FINALE
Perioadalunile 8-18 (din 18 luni)
Activități etapă:
 1. Asigurarea sustenabilității implementaționale a platformei
 2. Validarea concurentă a EPS și DESSA
 3. Verificarea angajabilității design-ului și a uzabilității componentei de intervenție din CEICAonline.
 4. Verificarea funcționării integrate a prototipului în mediul real de exploatare
 5. Diseminarea rezultatelor
Livrabile etapă:
 1. RST: Angajabilitatea design-ului și uzabilitatea platformei.
 2. RST: Validarea concurentă a EPS și DESSA
 3. RST: Angajabilitatea design-ului și uzabilitatea componentei de intervenție din CEICAonline
 4. CEICAonline/ CogniKit. Manual de utilizare
 5. Raport despre diseminarea proiectului CEICAonline.

+ Platforma CEICAonline (denumirea comercială: CogniKit), prototip beta, disponibilă online: www.cognikit.ro
+ RST: Raport științific și tehnic in extenso

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proporție de 100% și sunt în curs de raportare la autoritatea contractantă.

Status implementareFinalizat
Grad de realizare100%
Status raportareRaportat la: 25.11.2021

În cele 18 luni de derulare, proiectul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0190 a îndeplinit toate obiectivele stabilite în cererea de finanțare, a transmis la termen toate livrabilele prevăzute, ceea ce a condus la dezvoltarea cu succes la nivel TRL-6 (vezi UEFISCDI Niveluri de maturitate tehnologică) a unei platforme multiuser de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți: platforma CEICAonline – versiunea beta-sistem (cu denumirea comercială CogniKitwww.cognikit.ro).

Platforma CEICAonline (cu denumirea comercială CogniKit) realizează cu succes toate funcțiile pentru care a fost proiectată: evaluarea, intervenția și suportul pentru copii și adolescenți, integrând în același timp serviciile, utilizatorii implicați și managementul de caz. Pe această platformă online specialiștii – psihologi, consilieri școlari, cadre didactice – găsesc toate instrumentele necesare pentru a presta servicii psihologice (evaluare/prevenție/intervenție) către beneficiarii finali – copii și adolescenți. Echipa noastră a dezvoltat o platformă cu adevărat inovativă, unica de acest fel din România și care se ridică standardele internaționale din domeniu.

CogniKit este rezultatul activităților de cercetare-dezvoltare cofinanțate de către Cognitrom și UEFISCIDI, prin grantul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0190: „CEICAonline. Soluție online integrată de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți”; director: Mircea Miclea.

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate