Platformă de evaluare a dezvoltării

Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7-18/19 ani (PEDb)

ScopEvaluarea dezvoltării, a sănătății mintale și consilierea în carieră
Grup țintăcopii cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani
Utilizatoripsihologi clinicieni, psihologi școlari
Domeniu de aplicarePsihologie clinică, Psihologie educațională
Timp mediu de aplicareVariabil, în functie de test.
Mod de aplicarecomputerizat și/ sau creion-hârtie

4.600 lei7.900 lei

Golește

Descriere Produs

Platforma PEDb este o aplicaţie software ce integrează 55 de teste (vezi lista aici) psihologice computerizate şi resurse pentru promovarea sănătăţii mintale, deosebit de utile pentru:pedb-pachet

 • evaluarea, prevenţia şi remedierea problemelor de sănătate mintală;
 • consilierea psihologică;
 • orientarea şcolară şi profesională la copii şi adolescenţi.

PEDb a fost construit după principiul utilizării mai multor metode şi a mai multor surse de informare (multi-method & multi-informant assessment).

Cu ajutorul testelor cuprinse în această platformă, puteți evalua:

 • nivelul de dezvoltare neuropsihologică,
 • aptitudinile cognitive,
 • temperamentul/ personalitatea,
 • interesele și valorile,
 • aspecte ce țin de sănătatea mintală,
 • strategiile de învățare.

Rezultatele evaluării pot fi vizualizate prin generarea automată a următoarelor tipuri de rapoarte:

 • raport de evaluare curentă, în funcție de scopul evaluării (vezi model);
 • raport de evaluare longitudinală, în funcție de scopul evaluării (vezi model);
 • raport de potrivire cu o ocupație anumită, la alegere, din cele 1050 disponibile (vezi model);
 • raport ce cuprinde un clasament al celor mai potrivite ocupații în funcție de profilul aptitudinal al persoanei evaluate (vezi model);

Resursele de intervenție disponibile includ:

 • exerciții de dezvoltare a strategiilor de studiu, rezolvare de probleme, asertivitate, competente emotionale, sociale, memoriei.
 • dicționar de termeni psihologici;
 • texte si resurse de specialitate utile psihologului, părintelui și cadrului didactic.

Urmatoarele caracteristici reprezinta cerintele hardware și software minimale necesare pentru instalarea si rularea aplicației:

CERINŢE HARDWARE

 • CPU: ≥ 2.7 GHz
 • RAM: ≥ 4 GB
 • HDD: ≥ 800 MB
 • REZ: ≥ 1024 x 768
 • Port USB pentru cheia hardware
 • Placa de sunet.
CERINŢE SOFTWARE

 • Cont de utilizator cu drepturi de administrator
 • Microsoft Windows 7 SP1 x32/x64
 • Microsoft Windows 8 x32/x64
 • Microsoft Windows 10 x32/x64
 • Microsoft Word;
 • Microsoft Excel;
 • Acrobat Reader;
 • Speech SDK 5.1 for Windows applications(optional)

1) Evaluarea copilului atât prin intermediul părintelui, cât și prin intermediului educatorului, (evaluare multi-method, multi-informant).
2) Cotarea automată a răspunsurilor.
3) Generarea a patru tipuri de rapoarte psihologice (raport evaluare curentă, raport evaluare longitudinală, raport potrivire post, raport posturi potrivite).
5) Stabilirea procentului de potrivire a profilului aptitudinal al unui copil/ adolescent cu cel cerut de o anumită ocupație (raport potrivire post).
6) Generarea unui clasament cu cele mai potrivite ocupații în funcție de profilul aptitudinal (raport posturi potrivite).
7) Exportarea datelor în .xls  pentru analize și cercetări proprii.
8) Arhivă electronică cu toți clienții, toate rezultatele obținute de aceștia şi toate rapoartele de evaluare psihologică.

1. Un CD conţinând:PedB pachet

 • aplicaţia PEDb;
 • manualele testelor incluse în platformă, în format *pdf
 • ghidul de utilizare PEDb;
 • resurse şi exerciţii de dezvoltare relevante pentru PEDb.

2. Manual de utilizare a platformei PEDb, care cuprinde şi o parte a manualelor testelor incluse în platformă (volumul I – „Evaluarea neuropsihologică și a personalității” și volumul II – „Evaluarea aptitudinilor cognitive”);
3. Manualul Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietății – EMAS și EMAS-SAS;
4. Câte cinci broșuri cu itemi EMAS și EMAS-SAS și etaloane pe populația din România;
5. Manual al Chestionarului de evaluare a strategiilor de învățare și a motivației școlare – SMALSI;
6. Câte cinci broșuri cu itemi SMALSI, pentru 8-12 ani și 13-18 ani, foile de răspuns și șabloanele de cotare aferente;
7. Manual cu stimuli;
8. Un set de 25 de teste creion-hârtie;
9. Cinci fişe de răspuns pentru testele de evaluare a dezvoltării, pentru 6-12 ani;
10. Cinci caiete de răspuns pentru testele de evaluare a dezvoltării, pentru 6-12 ani;
11. Turn cu 3 bile;
12. Opt cartonaşe cu imaginile unor copii;
13. Ghid utilizare platformă;
14. Cheie HASP pentru protecţia platformei.

 • Persoană fizică: 4600 lei (TVA inclus)
 • Persoană juridică și instituții: 7900 lei (TVA inclus)
 • Abonament anual PEDb  pentru persoane fizice: 150 lei (TVA inclus)
 • Abonament anual PEDb  pentru persoane juridice: 250 lei (TVA inclus)
 • Preț de achiziție în rate (pentru persoane fizice sau cabinete de psihologie): 4800 lei, cu avans de 1800 lei și 10 rate lunare de 300 lei(TVA inclus)

OPȚIONAL, se pot realiza achiziții suplimentare:

 • Licență suplimentară persoană fizică: 1000 lei (TVA inclus)
 • Licență suplimentară persoană juridică: 1500 lei (TVA inclus)

* Licența suplimentară reprezintă instruirea și licențierea unui alt psiholog (pe lângă cel desemnat la achiziția bateriei).

Licenţa de utilizare a PEDb se acordă persoanelor fizice desemnate pentru licențiere pe o perioadă de câte 3 (trei) ani. Reînnoirea licenței se realizează pe baza plății la zi a abonamentului anual ce este stipulat în condițiile contractuale din cadrul contractului de achiziție.

În vederea obținerii licenței de utilizare a PEDb ,  este necesar ca persoana fizică desemnată pentru licențiere să îndeplinească UNA din următoarele condiții:

 • Să posede diplomă de licenţă în psihologie;

SAU

 • Să posede calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România;

Persoana desemnată licențierii are obligația să:

 • Să participe la cursul de instruire PEDb. Cursul are durata de o zi și se desfășoară ONLINE prin intermediul unei platforme de Webinar.
 • Să promoveze examenul de evaluare a cunoştinţelor dobândite la cursul organizat de furnizor pentru utilizarea PEDb.

Obligativitatea participării la cursul de instruire se aplică numai în cazul primei licențieri. In cazul relicențierii, o dată la 3 ani, procedura nu impune un curs, ci doar o reevaluare on-line.

 1. PLATĂ INTEGRALĂ

Obţinerea platformei PEDb şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:

 1. Se adaugă în coșul de cumpărături produsul dorit, conform categoriei de preț de care aparțineți (persoană fizică sau persoană juridică).
 2. După adăugarea produsului în coș, se accesază butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă.

ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.

 1. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite prin mail o factură proformă şi un contract personalizat.
 2. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe are le semnează şi le trimite prin poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
 3. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, Cluj-Napoca.
 4. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va fi programat la unul din cursurile de instruire PEDb și va fi notificat în acest sens.
 5. După participarea la cursul de instruire şi după susţinerea examenului de licenţiere, care au loc la sediul firmei Cognitrom, clientul primeşte platforma PEDb şi certificatul de licenţă.

PLATĂ ÎN RATE (exclusiv persoane fizice și cabinete individuale de psihologie)

Obţinerea în rate a platformei PEDb  şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:

 1. Se adaugă în coșul de cumpărături produsul dorit.
 2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă.  In formularul de comandă la rubrica OBSERVAȚII treceți mențiunea PLATĂ ÎN RATE.

ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.

 1. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite prin mail o factură proformă şi un contract personalizat.
 2. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe are le semnează şi le trimite prin poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
 3. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, Cluj-Napoca.
 4. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va fi programat la unul din cursurile de instruire PEDb și va fi notificat în acest sens.
 5. După participarea la cursul de instruire şi după susţinerea examenului de licenţiere, care au loc la sediul firmei Cognitrom, clientul primeşte platforma PEDb şi certificatul de licenţă.

La momentul semnării contractului, clientul va achita un avans de 1800 lei.

Beneficiarul se obligă să participe, în termen de 3 luni de la data plăţii avansului menţionat, la cursul de formare în PEDb, în vederea licenţierii. Beneficiarul va primi pachetul PEDb în momentul promovării examenului de licenţiere.

Restul sumei, în valoare de 3000 lei (preţul include TVA) se va achita lunar, în 10 tranşe egale a câte 300 lei fiecare (preţul include TVA), plătibile până în data de 20 a lunii respective, începând cu prima lună de la data obţinerii licenţei de utilizare a PEDb.

Orice întârziere a plăţilor se penalizează cu 0,1% din suma rămasă de plată, pe zi de întârziere.

© 2024 Cognitrom. Toate drepturile rezervate