platforma de evaluare psihologica

Platforma computerizată de evaluare psihologică(CAS++)

ScopEvaluarea psihologică a adulților; Evaluarea sănătății mintale; Evaluare de personal; Recrutare și Selecție de personal;  Consiliere și orientare profesională.
Grup țintăAdulți (persoane peste 18 ani)
Utilizatoripsihologi clinicieni, psihologi organizaționali
Domeniu de aplicarePsihologie clinică; Psihologia muncii și transporturilor; Psihologie organizațională; Consiliere și orientare profesională;
Timp mediu de aplicareVariabil, în functie de test.
Mod de aplicareComputerizat și creion-hârtie

5.000 lei8.900 lei

Golește

Descriere Produs

CAS++ reprezintă un soft de teste psihologice, fiind un produs computerizat, offline, de evaluare psihologică a adulților, cu posibilitatea utilizării pentru evaluări individualizate, pentru selecție și recrutare de personal sau pentru consiliere în carieră.cas-pachet-evaluare-psihologica

CAS++ este acreditat de Colegiul Psihologilor din România pe o perioadă nedeterminată.

Sistemul de evaluare CAS++ conține:

 1. Peste 50 de teste psihologice adaptate și etalonate pe populația din România, grupate în cinci categorii principale: Aptitudini cognitive, Aptitudini non-cognitive, Personalitate și atitudini, Emoții și comportamente (scale clinice), Interese și valori. Unele teste se pot completa doar în formă computerizată, altele pot fi completate și în varianta creion-hârtie, urmând ca ulterior, psihologul să introducă datele pentru a se realiza scorarea în mod automat. Lista tuturor testelor din baterie o puteți consulta

Lista tuturor testelor din baterie o puteți consulta aici.

 1. Generarea de Rapoarte automate semnificativ mai complexe decât în variantele anterioare, cu interpretări valide și informații suplimentare. Rapoartele specifice cazurilor de selecție sau de consiliere profesională conțin formule de calcul de potrivire bazate pe ultimele studii în domeniu.
 2. Peste 1150 de profile ocupaționale cu care se poate face potrivirea unei evaluări în vederea orientării în carieră. De asemenea, pornind de la profilele ocupaționale se pot construi profile de post cu care să se facă comparația evaluărilor candidaților într-un proces de selecție.
 3. O funcție mult îmbunătățită de construire de chestionare non-psihometrice, care ulterior pot fi aplicate atât computerizat, cât și creion-hârtie (ex. scale de evaluare comportamentală, chestionare de cunoștințe etc.). Există astfel posibilitatea construirii de chestionare sub majoritatea formelor posibile, întâlnite în știința evaluării (răspunsuri multiple, răspunsuri unice, scale metrice, scale cu etichete, eseuri etc).
 4. Arhivă de date care poate fi exportată, atât pentru fiecare persoană evaluată, cât și pentru fiecare test în parte (funcție care poate ajuta la realizarea de cercetări proprii)
 5. Funcție de înregistrare a mai multor persoane deodată, pe baza unei machete Excel completată în prealabil.
 6. Posibilitatea efectuării de evaluări longitudinale.

Un design nou, modernizat, cu o interfață îmbunătățită din punct de vedere al organizării și eficienței în utilizare.

Urmatoarele caracteristici reprezinta cerintele hardware și software minimale necesare pentru instalarea si rularea aplicației:

CERINŢE HARDWARE

 • CPU: ≥ 2.7 GHz
 • RAM: ≥ 4 GB
 • HDD: ≥ 800 MB
 • REZ: ≥ 1024 x 768
 • Port USB pentru cheia hardware
 • Placa de sunet.
CERINŢE SOFTWARE

 • Cont de utilizator cu drepturi de administrator
 • Microsoft Windows 7 SP1 x32/x64
 • Microsoft Windows 8 x32/x64
 • Microsoft Windows 10 x32/x64
 • Microsoft Word;
 • Microsoft Excel;
 • Acrobat Reader;
 • Speech SDK 5.1 for Windows applications(optional)
 1. Numărul de aplicaţii este nelimitat.
 2. Generare raport automat. Rapoartele vor fi generate în limba română având posibilitatea completării cu alte informaţii relevante despre subiect. (vezi model)
 3. Cotarea se face automat de către programul informatic.
 4. Securitatea datelor prin protejarea softului cu o cheiță HASP.
 5. Instrumentele pot fi administrate atât în varianta computerizată, cât şi în varianta creion-hârtie (pentru majoritatea testelor din platformă).
 6. 50 de teste.
 1. Un stick USB care conţine:
 • softul CAS++.
 • manualele testelor bateriei.
 • ghidul de utilizare a CAS++
 • alte resurse de învăţare, relevante pentru CAS++
 1. 1 manual de utilizare a CAS++, pe suport clasic:
 1. 25 caiete de teste aferente CAS++
 2. 125 foi de răspuns teste aferente CAS++
 3. 5 seturi evaluare creion hartie OMNI-IV
 4. 5 seturi evaluare crei on hartie PDSQ
 5. 5 seturi evaluare creion hartie EMAS
 6. 5 seturi evaluare creion hartie CASE-SF
 7. 5 seturi evaluare creion hartie CERQ
 8. 5 seturi evaluare creion hartie SACS
 9. 5 seturi evaluare creion hartie EDI-3
 10. Cheie HASP pentru protecţia platformei CAS++ 
 11. Cursul de certificare pentru 1 psiholog în vederea utilizării platformei CAS++. La finalizarea cursului se acordă persoanei fizice  desemnate la art.1 un certificat de licență nominal ce cuprinde seria certificatului si data de expirare a certificatului.
 12. Geantă pentru materiale

Toți utilizatorii cu variante anterioare de CAS, primesc gratuit noua variantă, în condițiile în care au abonamentul plătit la zi.

 • Persoane fizice şi/ sau cabinete individuale de psihologie: 5000 lei (TVA inclus), incluzând şi cursul de formare
 • Persoane juridice: 8900 lei (TVA inclus) , incluzând şi cursul de formare
 • Abonament anual persoane fizice: 200 lei (TVA inclus)
 • Abonament anual persoane juridice: 300 lei (TVA inclus)
 • Preț în rate  pentru persoane fizice si/ sau cabinete individuale de psihologie:  5500 lei, cu un avans de 1500 lei și cu 16 rate lunare de câte 250 lei

OPȚIONAL, se pot realiza achiziții suplimentare:

 • Certificare suplimentară persoane fizice: 1000 lei (TVA inclus)
 • Certificare suplimentară persoane juridice: 1500 lei (TVA inclus)

*Certificarea suplimentară reprezintă instruirea și acreditarea unui alt psiholog (pe lângă cel desemnat la achiziția bateriei).

Certificatul de utilizare a CAS++ se acordă persoanelor fizice desemnate instruirii pe o perioadă de câte 3 (trei) ani. Reînnoirea certificatului se realizează pe baza plății la zi a abonamentului anual, ce este stipulat în condițiile din cadrul contractului de achiziție.

În vederea obținerii certificatului de utilizare a CAS++ este necesar ca persoana fizică desemnată pentru certificare SĂ POSEDE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ ÎN PSIHOLOGIE.

Persoana desemnată certificării are obligația să:

 • Să participe la cursul de instruire CAS++ . Cursul are durata de o zi și se desfășoară ONLINE prin intermediul unei platforme de Webinar.
 • Să promoveze examenul de evaluare a cunoștințelor dobândite la cursul organizat de furnizor pentru utilizarea CAS++.

Obligativitatea participării la cursul de instruire se aplică numai în cazul primei certificări. In cazul recertificării, o dată la 3 ani, procedura nu impune un curs, ci doar o reevaluare on-line.

Lista persoanelor licențiate in utilizarea CAS

PLATĂ INTEGRALĂ

Obţinerea platformei CAS++  şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:

 1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături, conform categoriei de preț de care aparține clientul (persoană fizică sau persoană juridică).
 2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă.

ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.

 1. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin mail, o factură proformă şi un contract personalizat.
 2. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
 3. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, Cluj-Napoca.
 4. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va fi programat la unul din cursurile de instruire CAS++ și notificat în acest sens. Platforma va fi livrata prin curier la adresa beneficarului inainte de data cursului de instruire.
 5. După participarea la cursul de instruire şi susţinerea examenului de licenţiere, care au loc ONLINE, clientul primeşte certificatul de licenţă.

PLATĂ ÎN RATE (exclusiv persoane fizice și cabinete individuale de psihologie)

Obţinerea platformei CAS++ în rate şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:

 1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături.
 2. După adăugarea produsului în coș se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui formular de comandă. In formularul de comandă la rubrica OBSERVAȚII treceți mențiunea PLATĂ ÎN RATE.

ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor fi introduse în contractul de achiziție și în factura fiscală.

 1. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul completat de către client, reprezentantul firmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin mail, o factură proformă şi un contract personalizat pe sistemul de rate.
 2. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
 3. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, Cluj-Napoca.
 4. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va fi programat la unul din cursurile de instruire CAS++ și notificat în acest sens. Platforma va fi livrata prin curier la adresa beneficarului inainte de data cursului de instruire.
 5. După participarea la cursul de instruire şi susţinerea examenului de licenţiere, care au loc ONLINE, clientul primeşte certificatul de licenţă.

Clientul va achita un avans de 1500 lei la momentul semnării contractului.

Beneficiarul se obligă să participe, în termen de 3 luni de la data plăţii avansului menţionat, la cursul de formare în CAS++, în vederea licenţierii. Beneficiarul va primi pachetul CAS++ în momentul promovării examenului de licenţiere.

Restul sumei, în valoare de 4000 lei (preţul include TVA) se va achita lunar, în 16 tranşe egale a câte 250 lei fiecare (preţul include TVA), plătibile până în data de 20 a lunii respective, începând cu prima lună de la data obţinerii licenţei de utilizare a CAS++.

Orice întârziere a plăţilor se penalizează cu 0,1% pe zi întârziere.

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate