Descriere: În cadrul acestui serviciu, se investighează dacă copilul dumneavoastră prezintă sau nu simptomele unei tulburări de sănătate mintală.

Accesarea serviciului: Pentru a beneficia de acest serviciu, urmați pașii descriși mai jos:

  • P1. Faceți o programare pentru acest serviciu prin e-mail ceica@cognitrom.ro sau telefon 0756.164.680.
  • P2. Specialiștii noștri vă vor contacta pentru a stabili termenii serviciului.
  • P3. Va avea loc evaluarea indirectă a copilului/adolescentului. Evaluarea indirectă presupune completarea unui set de formulare şi scale de către părinte şi copil/adolescent (în funcţie de vârstă şi de simptomele prezente). Implicarea unui cadru didactic relevant pentru evaluarea simptomatologiei copilului este recomandată, dar nu obligatorie.
  • P4. Va avea loc interviul cu părinții. Acesta este necesar pentru a obține informații suplimentare despre comportamentul copilului. Acesta se poate desfăşura faţă în faţă (la sediul Cognitrom) sau online.
  • P5. Va avea loc evaluarea directă a copilului/adolescentului. Evaluarea directă se realizează în funcţie de vârsta şi simptomele copilului/adolescentului. Evaluarea poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele metode de evaluare: interviu, administrarea unor probe psihologice în prezenţa evaluatorului, observarea comportamentală în mediul natural (ex: observarea copilului la grădiniţă). Evaluarea copilului/adolescentului se poate realiza pe parcursul a 1-2 şedinţe.
  • Specialistul va analiza, integra și interpreta rezultatele și informațiile obținute. Analiza rezultatelor testelor psihologice se realizează prin raportarea la etaloanele pe populația din Romania.
  • P7. Specialistul va prezenta și explica raportul final de evaluare și va oferi recomandări. Raportul de evaluare cuprinde rezultatele şi concluziile evaluării.

(DEMO RAPORT: https://www.cognitrom.ro/link/raport-sanatate-mintala)

 Tarif: 800 lei

Informații suplimentare: e-mail: ceica@cognitrom.ro; telefon: 0756.164.680

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate