Descriere: Acest tip de evaluare oferă o imagine complexă asupra dimensiunilor relevante în procesul de orientare școlară și profesională. Evaluarea următoarelor dimensiuni este necesare pentru o bună consiliere în carieră a adolescenților cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani:

  • Abilități cognitive (abilitatea generală de învățare, abilitatea verbală, abilitatea numerică, aptitudinea spațială, abilități funcționărești);
  • Abilități non-cognitive (abilități artistice, abilități muzicale, abilități de relaționare interpersonală, abilități fizice, abilități psihomotrice, abilități vizuale, abilități auditive);
  • Interese vocaționale;
  • Valori profesionale.

Accesarea serviciului: Pentru a beneficia de acest serviciu, urmați pașii descriși mai jos:

  • P1. Faceți o programare pentru acest serviciu prin e-mail ceica@cognitrom.ro sau telefon 0756.164.680.
  • P2. Specialiștii noștri vă vor contacta pentru a stabili termenii serviciului.
  • P3. Specialistul nostru va avea o întâlnire preliminară, față în față sau online, cu adolescentul și părinții, pentru stabilirea obiectivului evaluării (ex. alegerea specializării de liceu) și prezentarea instrumentelor de evaluare.
  • P4. Va avea loc completarea unor probe și chestionare în format computerizat, online sau față în față, (durează aproximativ 2 ore).
  • P5. Va avea loc o întâlnire sau două, față în față sau online, pentru interpretarea și discutarea rezultatelor și a recomandărilor aferente. Rezultatele evaluării sunt prezentate sub forma unui Profil Vocațional, care include recomandări de specializări școlare și ocupații care corespund cel mai bine abilităților, intereselor și valorilor profesionale ale persoanei evaluate.

(DEMO RAPORT: https://www.cognitrom.ro/link/raport-consiliere-cariera)

Tarif: 600 lei

Informații suplimentare: e-mail: ceica@cognitrom.ro; telefon: 0756.164.680

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate