Cognitrom oferă servicii de elaborare a standardelor și profilelor ocupaționale.

Profilele ocupaționale sintetizează caracteristicile unei ocupații, cum ar fi: sarcini de muncă, contextul muncii, nivelul de educație și calificare, cunoștințe și deprinderi necesare, aptitudinile, perspectiva pe piața muncii, ocupații similare.

Construcția profilelor ocupaționale (PO) are la bază elaborarea și/sau utilizarea unei metodologii complexe de investigare a ocupațiilor.

Standardele ocupaționale descriu sarcinile și responsabilitățile specifice unei ocupații/arii ocupaționale și reperele calitative asociate realizării cu succes a acestora. Standardele ocupaționale definesc cunoștințele teoretice (ce trebuie să cunoască) și deprinderile practice (să fie capabilă să facă) necesare pentru ca o persoană să fie considerată competentă la locul de muncă.

Avantajele utilizării PO și SO:

  • Identificarea setului de competențe care definesc o arie ocupațională
  • Definirea criteriilor de recrutare și selecție a angajaților
  • Elaborarea fișei postului
  • Identificarea nevoilor de formare/dezvoltare profesională a angajaților
  • Elaborarea unor programe de pregătire profesională
  • Stabilirea criteriilor de evaluare a angajaților

Experiența practică în acest domeniu:

  • 1150 de profile ocupaționale
  • 4 standarde ocupaționale (psiholog școlar, consilier școlar și alte două ocupații emergente la intersecția dintre educație și IT: designer instrucțional și dezvoltator de e-learning)

Pentru realizarea unei oferte adaptate nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin:

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate