Prin acest tip de evaluare, se investighează nivelul de dezvoltare a competențelor copilului dumneavoastră, relevante pentru pregătirea pentru şcoală.

Literatura de specialitate arată că pregătirea pentru şcoală implică, pe lângă acele cunoştinţe și prerechizite pentru învăţarea scris-cititului şi a matematicii, și un ansamblu complex de factori cognitivi, emoţionali, sociali, motrici, asociați cu autonomia şi chiar factori temperamentali.

Procesul de evaluare cuprinde mai mulți pași:

PAS 1. Informaţii preliminare. După ce primim solicitarea din partea dumneavoastră, specialistul CEICA vă va contacta pentru a stabili, de comun acord, termenii colaborării.

PAS 2. Completare de chestionare. Evaluarea presupune completarea, de către părinte, a unui set de chestionare. Un alt actor important în procesul de evaluare este educatorul, căruia îi este adresat un alt set de chestionare – implicarea acestuia în evaluare este recomandată, dar nu obligatorie.

PAS 3. Analiza rezultatelor. Rezultatele chestionarelor sunt analizate prin compararea lor cu cele obţinute de un eşantion semnificativ de copii de aceeaşi vârstă şi același sex. Integrarea tuturor informaţiilor şi interpretarea acestora este realizată de către specialistul CEICA.

PAS 4. Raport de evaluare. În final, veţi obţine un raport de evaluare cuprinzând rezultate ale evaluării, concluzii şi recomandări pentru promovarea dezvoltării copilului. Raportul final va fi prezentat şi explicat de către specialistul responsabil de caz.

Toate aceste componente pot fi – şi se recomandă să fie – urmărite încă de la vârste mici, pentru a asigura copilului o bună dezvoltare şi adaptare în mediul educaţional.

În urma unei astfel de evaluări – cu probe validate ştiinţific şi adaptate pe populaţia românească –  veţi obţine un profil al nivelului de pregătire pentru şcoală al copilului dumneavoastră.

Identificarea cât mai precoce a unor posibile deficite (fie că ele sunt de dezvoltare, emoționale, comportamentale sau de altă natură) și intervenția timpurie împiedică acumularea acestor deficite pe măsură ce copilul crește și constituie elemente importante în reducerea simptomatologiei observate.

De asemenea, vă oferim recomandări pentru promovarea dezvoltării sau, dacă este cazul, pentru remedierea deficitelor de dezvoltare.

Sunt evaluate competențe și prerechizite necesare adaptării la contexul școlar, cum ar fi:

  • cognitive;
  • sociale;
  • emoţionale;
  • motrice;
  • autonomie personală.

În plus, sunt investigate și aspecte ce țin de temperament, pentru o mai bună susținere a procesului de pregătire pentru școală.

Tariful este 600 lei.

Pentru programări la o consultație psihologică vă rugăm să ne contactați telefonic, între orele 9-17.00, numarul de telefon de mai jos:

Telefon: 0755-139232

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate