În urma unei evaluări a nivelului de dezvoltare, se obține un profil al dezvoltării neuropsihologice a copilului dumneavoastră pentru domenii ce țin de atenție, limbaj, memorie, dezvoltare senzoriomotorie și procesare vizuospațială, precum și raportarea acestui profil la un tipar de dezvoltare tipică.

În urma unei astfel de evaluări – cu probe validate ştiinţific şi adaptate pe populaţia românească – veţi afla dacă dezvoltarea neuropsihologică a copilului dumneavoastră urmează un traseu normal de dezvoltare.

De asemenea, vă oferim recomandări pentru promovarea dezvoltării şi, dacă este cazul, pentru remedierea deficitelor existente.

Sunt evaluate următoare domenii funcționale:

 • Atenție și funcții executive;
 • Limbaj;
 • Memorie și învățare;
 • Domeniul senzoriomotor;
 • Procesare vizuospaţială.

Pe lângă acestea, pentru copiii preșcolari, am inclus în acest pachet instrumente de screening al dezvoltării (nivel cognitiv, emoţional, social, motric, autonomie personală, prerechizitele școlarizării).

Evaluarea se desfășoară în mai mulți pași:

PAS 1. Informaţii preliminare. După ce primim solicitarea din partea dumneavoastră, unul dintre specialiştii CEICA vă va contacta pentru a stabili, de comun acord, termenii colaborării.

PAS 2. Completarea unui set de formulare. Evaluarea presupune completarea, de către părinte, a unui set de formulare cuprinzând informaţii despre copil și familie. Acestea ne vor ajuta să individualizăm procesul de evaluare şi să interpretăm mai acurat rezultatele obţinute.

PAS 3. Evaluarea copilului cu probe specifice. Pentru evaluarea nivelului de dezvoltare neuropsihologică, sunt necesare 2-4 întâlniri cu copilul. Numărul întâlnirilor variază în funcţie de o serie de factori care ţin de copil sau de context şi care pot să influenţeze performanţa la probe (ex: vârsta copilului, oboseală, agitaţie, capacitate atenţională scăzută etc.)

PAS 4. Analiza rezultatelor. Rezultatele sunt analizate prin compararea lor cu cele obţinute de un eşantion semnificativ de copii de aceaşi vârstă şi sex. Integrarea tuturor informaţiilor şi interpretarea lor este realizată de specialistul centrului nostru.

PAS 5. Raport de evaluare. În final, veţi obţine un raport de evaluare cuprinzând informaţii despre copil, rezultate ale evaluării, concluzii şi recomandări pentru promovarea dezvoltării. Raportul final va fi prezentat şi explicat de către specialistul responsabil de caz.

 • Obținerea unui profil al dezvoltării neuropsihologice a copilului.
 • Identificarea unui traseu al dezvoltării și a unor posibile deficite pe domenii specifice de dezvoltare și domenii funcționale
 • Indicarea pentru fiecare funcție evaluată a unei performanțe raportată la medie, pe baza unui etalon valabil pe populația românească.
 • Identificarea cât mai precoce a unor posibile deficite, împiedică acumularea acestor deficite pe măsură ce copilul crește
 • Completarea formularelor se poate face atât în format clasic, creion-hârtie, cât și în format online sau hibrid (unele clasic, altele online).
 • Probele administrate sunt adaptate pe grupe de vârstă, și presupun activități precum: desenul, jocul cu unele obiecte, numirea, rezolvarea unor jocuri logice.

Costul unui evaluari este de 600 lei (TVA inclus).

Pentru programări la o consultație psihologică vă rugăm să ne contactați telefonic, între orele 9-17.00, numarul de telefon de mai jos:

Telefon: 0755-139232

© 2020 Cognitrom. Toate drepturile rezervate