Cognitrom oferă servicii de consultanță în elaborarea instrumentelor de evaluare a competențelor profesionale.

Evaluarea competențelor profesionale reprezintă procesul de evaluare derulat în scopul identificării și/sau validării cunoștințelor teoretice și deprinderilor practice (competențelor) pe care o persoană le probează în realizarea activităților de muncă specifice unei ocupații, la nivelul de calitate descris în standardul ocupațional aferent / fișa postului.

Oferim consultanță cu privire la:

 • identificarea aspectelor critice asociate unei activități de muncă
 • construcția instrumentelor de evaluare
 • selectarea celor mai relevante metode de evaluare
 • organizarea și derularea procesului de evaluare
 • consilierea candidatului privind participarea la procesul de evaluare
 • luarea deciziei privind competențele candidatului

 Ne adresăm:

 • specialiștilor în resurse umane
 • specialiștilor în psihologia muncii
 • specialiștilor în formarea adulților
 • persoanelor cu experiență de muncă recentă într-un anumit domeniu ocupațional

Evaluarea competențelor profesionale are aplicabilitate practică în sensul în care:

 • reprezintă un instrument de diagnoză a performanțelor angajaților
 • validează experiența profesională acumulată într-un anumit domeniu cu costuri reduse de timp și bani
 • reflectă nivelul real de dezvoltare profesională (capacitatea de a integra cunoștințele teoretice și deprinderile practice cu capacitatea de a rezolva sarcinile de muncă la nivelul cerințelor de calitate specificate în standardul ocupațional)
 • indică o direcție de dezvoltare a carierei

Pentru realizarea unei oferte adaptate nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin:

© 2022 Cognitrom. Toate drepturile rezervate