competente profesionale

Evaluator de competenţe profesionale

Condiții de acces Studii superioare nivel licență. Experiență în domeniul resurselor umane,  psihologiei muncii sau formării adulților.
Beneficii Dezvoltarea competențelor de elaborare a instrumentelor utilizate în evaluarea competențelor profesionale. Dezvoltarea competențelor de selectare și aplicare a metodelor și instrumentelor de evaluare în funcție de scopul evaluării.
Mod de desfășurare Durata cursului este de 48 de ore din care: pregătire teoretică: 16 ore; pregătire practică: 32 ore; Număr maxim de participanți/grupă de curs: 20.
Locație Cluj-Napoca (Cursul se poate desfăşura şi în alte locaţii din ţară, cu condiţia formării unei grupe de cel puţin 10 persoane)
Certificat Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

600 lei

Stoc epuizat

Descriere Produs

Cursul este structurat pe trei module și urmărește clarificarea conceptului de competență profesională, din perspectiva Cadrului European al Calificărilor și al psihologiei muncii,  și a principiilor care stau la baza procesului de evaluare.

Modul 1 pune accent pe identificarea aspectelor critice relevante pentru sarcinile de muncă specifice unui anumit post și pe construcția instrumentelor de evaluare. În cadrul acestui modul o atenție deosebită este acordată demersului practic al evaluării de competențe, participanții fiind instruiți cu privire la selectarea și aplicarea metodelor de evaluare adecvate scopului propus.

Modulul 2 este centrat pe organizarea procesului de evaluare și vizează formarea acelor abilități necesare evaluatorului pentru consilierea candidatului în vederea participării la procesul de evaluare. Tot în cadrul acestui modul, evaluatorii vor fi instruiți cu privire la demersurile necesare pentru autorizarea unui centru de evaluare a competențelor profesionale.

Modulul 3 descrie modalitatea de efectuare a procesului de evaluare și luarea deciziei privind rezultatele evaluării în funcție de scopul final, și anume:

  • prin raportarea rezultatelor la setul de criterii de performanță descrise în standardul ocupațional aferent (atunci când evaluarea competențelor profesionale are ca scop validarea formală a acestora)
  • prin raportarea rezultatelor la criteriile de performanță asociate unui anumit post de muncă (caz în care evaluarea competențelor profesionale este parte a procesului de selecție a angajaților sau are ca scop consilierea candidatului în vederea dezvoltării carierei)

Persoana fizicaPersoana juridica


Formular persoana fizica

Denumire curs*

Nume și Prenume*

CNP*

Adresa de facturare (domiciliu)*

Adresa de corespondență

Telefon*

Persoana de contact

Adresa ta de email*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
 integral rateFormular persoana juridica

Denumire curs*

Nume companie*

Adresa de sediu (facturare)*

Adresa de corespondență

Adresa de email*

Telefon*

CIF*

Nr. Reg. Com.*

Reprezentant legal si functia*

Cont bancar

Nume psiholog*

CNP psiholog*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
 integral rate

Denumire curs*

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău

Tariful cursului este de 600 RON (TVA inclus) care poate fi achitat integral la începutul cursului sau în 2 rate egale.

Categorie:

© 2020 Cognitrom. Toate drepturile rezervate