Clinica online DEPRETER a fost deschisă publicului: www.depreter.ro. Peste 200 de psihoterapeuți licențiați își desfășoară deja activitatea în DEPRETER, oferind clienților servicii online de evaluare și tratament pentru depresie. Accesați clinica DEPRETER pentru a crea un cont gratuit!

Proiect experimental demonstrativ PN-III-P2-2.1-PED-2016-0281

„DEPRETER. Terapia și monitorizarea online a depresiei”

CONTRACT 154PED din 03/01/2017

Autoritate contractantă UEFISCDI
Valoare contract 600.000,00 lei
finanțare de la bugetul de stat
Contractor COGNITROM SRL
Director Prof. Univ. Dr. Mircea Miclea
Acronim proiect DEPRETER
Perioadă de contractare 03.01.2017 – 03.02.2018
Durată proiect 13 luni
Etape proiect 4 etape (descrise mai jos)
Domeniu 5. Sănătate > 5.1 Sănătate
Cuvinte cheie tratament personalizat, monitorizare, depresie, sănătate publică, diagnostic timpuriu
STATUS: FINALIZAT Toate obiectivele au fost atinse în proporție de 100%
REZUMAT
DEPRETER. Terapia și monitorizarea online a depresiei. Obiectivul general al proiectului este de a crea o platformă pe internet capabilă să optimizeze terapia individuală și monitorizarea online a depresiei. Platfoma este concepută ca o clinică virtuală unde fiecare utilizator (pacient, medic, psihoterapeut) poate găsi instrumente adecvate pentru îmbunătățirea procesului terapeutic și pentru monitorizarea funcționării cognitive și emoționale. Bazându-ne pe analiza critică a literaturii de specialitate, pe analiza comprehensivă a tehnologiilor similare și pe propria experiență privind dezvoltarea de teste computerizate și soluții de e-mental health, vom dezvolta un produs inovator. La finalul proiectului vom livra: a) o platformă multiuser, DEPRETER, versiune beta, capabilă să sporească comportamentul de căutare a ajutorului a persoanelor cu depresie și să reducă simptomatologia acestora; b) un program de psihoterapie compus din 15 module multimedia, create pentru a produce efecte terapeutice; c) 6 instrumente de monitorizare online a funcționării cognitive și emoționale în depresie. DEPRETER poate fi utilizată de pacienți în mod autonom, ca un instrument de terapie autoadministrată, sau cu asistența unui medic și/sau a unui psihoterapeut. Medicii pot utiliza platforma pentru a combina tratamentul medicamentos cu terapia mediată de computer și pentru a monitoriza online funcționarea cognitivă și emoțională a pacienților. Psihoterapeuții pot utiliza DEPRETER pentru terapia și monitorizarea online a depresiei sau pentru a facilita intervențiile combinate, de terapie tradițională și terapie online. Printr-o serie de activități de cercetare industrială și diseminare a rezultatelor, A2(A), vom avansa de la nivelul TRL2 la TRL4.

DESCRIERE

Denumire Elaborarea modelelor funcționale
Perioada lunile 1-3 (din 13 luni)
Activități etapă:
 1. Elaborarea modelului funcțional al platformei online DEPRETER.
 2. Elaborarea modelului funcțional al programului de terapie a depresiei (15 module multimedia).
 3. Elaborarea modelului funcțional al instrumentelor de monitorizare a funcționării cognitive și emoționale în depresie – 6 teste online.
Livrabile etapă:
 1. Raport de cercetare: Modelul funcțional al platformei DEPRETER.
 2. Raport de cercetare: Modelul funcțional al programului de terapie a depresiei;
 3. Raport de cercetare: Modelul funcțional al instrumentelor de monitorizare a funcționării cognitive și emoționale.

+ RST: Raport știintific și tehnic in extenso RST

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proporție de 100% și raportate la termen autorității contractante.

Status implementare Finalizat
Grad de realizare 100%
Status raportare Raportat la: 31.03.2017.

DESCRIERE

Denumire Realizare
Perioada lunile 4-8 (din 13 luni)
Activități etapă:
 1. Realizarea platformei DEPRETER.
 2. Realizarea programului de terapie a depresiei.
 3. Realizarea instrumentelor de monitorizare cognitiva și emoționala.
Livrabile etapă:
 1. Platforma online DEPRETER accesibilă online;
 2. Programul de terapie online a depresiei (15 module terapeutice multimedia) accesibile din platforma DEPRETER;
 3. Șase instrumente de monitorizare a funcționării cognitive și emoționale în versiune computerizată, accesibile online din platforma DEPRETER

+ RST: Raport științific și tehnic in extenso

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proportie de 100% și raportate la termen autorității contractante.

Status implementare Finalizat
Grad de realizare 100%
Status raportare Raportat la: 01.09.2017


DESCRIERE

Denumire Prezentare și demonstrare
Perioada lunile 9-12 (din 13 luni)
Activități etapă:
 1. Prezentarea și demonstrarea uzabilitatii platformei DEPRETER.
 2. Prezentarea și demonstrarea funcționalității și uzabilității programului online de terapie a depresiei.
 3. Prezentarea și demonstrarea validitatii și utilității instrumentelor de monitorizare.
Livrabile etapă:
 1. Raport de cercetare: Uzabilitatea platformei DEPRETER;
 2. Raport de cercetare: Funcționalitatea și uzabilitatea unui program de terapie online a depresiei;
 3. Raport de cercetare: Monitorizarea funcționării cognitive și emoționale a depresiei prin teste online

+ RST: Raport științific și tehnic in extenso

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proportie de 100% și raportate la termen autorității contractante.

Status implementare Finalizat
Grad de realizare 100%
Status raportare Raportat la: 08.12.2017.


DESCRIERE

Denumire Diseminare
Perioada luna 13 (din 13 luni)
Activități etapă:
 1. Elaborarea și diseminarea volumului: DEPRETER. Terapia și monitorizarea online a depresiei.
 2. Elaborarea și diseminarea manualelor pentru instrumentele de monitorizare a funcționării cognitive și emoționale în depresie.
Livrabile etapă:
 1. Volumul: DEPRETER. Terapia și monitorizarea online a depresiei;
 2. Manualele testelor de monitorizare a funcționării cognitive și emoționale (6 manuale):
  1. Test de memorie de lucru verbală (TML-V). Manualul testului
  2. Test de memorie de lucru vizuo-spațială (TML-VS). Manualul testului
  3. Test de raționament verbal (TRV). Manualul testului
  4. Test de memorie de lucru vizuo-spațială Corsi (TML-VSC). Manualul testului
  5. Test de atenție executivă (TAX). Manualul testului
  6. Test de memorie de lucru verbală (TML-M). Manualul testului
 3. Platforma DEPRETER accesibilă publicului larg la nivel de vizitator.
 4. Comunicat de presă cu rezultatele proiectului.

+ RST: Raport științific și tehnic in extenso

+ RST FINAL PROIECT in extenso

STATUS

Toate activitățile au fost realizate în proportie de 100% și raportate la termen autoritatii contractante.

Status implementare Finalizat
Grad de realizare 100%
Status raportare Raportat la: 30.01.2018


Analizând toate activitățile realizate pe parcursul celor 4 etape de proiect, precum și a livrabilelor obținute, în raport cu cererea de finanțare, putem afirma că toate cerințele tehnico-științifice au fost îndeplinite în proporție de 100%. Soluția tehnologică creată depășește nivelul TLR-4, este practic de nivel TLR-6, ceea ce demonstrează încheierea cu succes a prezentului proiect experimental demonstrativ. Mai mult, platforma DEPRETER, rezultatul nostru principal, depășește prin arhitectură, design și funcționalități toate soluțiile tehnologice analizate din domeniul e-mental health pentru depresie sau alte probleme de sănătate mentală. Clinica virtuală DEPRETER are deja toate premisele tehnologice și de uzabilitate ca să aducă o valoare adăugată semnificativă în terapia depresiei în România. Date fiind caracteristicile ei, care o fac competitivă internațional, pregătim în paralel o variantă în limba engleză a platformei, care va fi lansată pe piețele internaționale.

© 2020 Cognitrom. Toate drepturile rezervate