Vezi Coș “Metode de evaluare psihologică (computerizată) a copiilor şi adolescenților (ECCA)” a fost adăugat în coș.
Offene Türen im Sonnenlicht

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul consilierii școlare

Grup ținta Cadre didactice din învățământul preuniversitar (profesori-consilieri /consilieri educativi /diriginți)care implementează la clasă activități specifice ariei curriculare „Consiliere și orientare”.
Beneficii Dobândirea competențelor de organizare și desfășurare a activităților de consiliere educațională a elevilor; Dobândirea competențelor necesare pentru asistarea elevilor în luarea deciziilor cu privire la propria carieră; Dobândirea competențelor de utilizare a metodelor online de consiliere în carieră și de integrare a acestora în activitățile cu elevii.
Mod de desfășurare 40 de ore în format blended learning, după cum urmează: Activități față în față: 18 ore; Activități de e-learning: 18 ore, în ritm propriu, pe parcursul a 30 de zile. Număr maxim de participanți/grupă de curs: 25.
Locație Cluj-Napoca (Cursul se poate desfăşura şi în alte locaţii din ţară, cu condiţia formării unei grupe de cel puţin 10 persoane)
Credite 10 de credite transferabile recunoscute de Ministerul Educației Naționale

600 lei

Stoc epuizat

Descriere Produs

Cursul vizează formarea unui set de competențe specifice care acoperă nevoile mediului educațional din perspectiva:

  • elevului (abordarea aspectelor legate de autocunoaștere, identificarea ocupațiilor potrivite, dezvoltarea abilităților necesare managementului carierei etc.)
  • cadrelor didactice (formarea/dezvoltarea competențelor necesare pentru identificarea nevoilor de consiliere ale elevilor și asistarea acestora pentru a lua cele mai bune decizii cu privire la propria carieră)

Cursul este structurat pe patru module, fiecare modul abordând teme de interes pentru organizarea și desfășurarea activităților de consiliere educațională.

În cadrul cursului sunt abordate principalele teorii ale carierei, cu accent pe utilitatea practică a acestora. În urma parcurgerii cursului, participanții vor deține competențele necesare pentru identificarea caracteristicilor personale relevante pentru orientarea vocațională și conturarea profilului vocațional al elevilor  în vederea identificării opțiunilor educaționale și profesionale compatibile.

Analiza nevoilor de educație pentru carieră și identificarea activităților extra curriculare de orientare vocațională a elevilor sunt alte obiective vizate prin intermediul cursului.

Pentru eficientizarea activităților la clasă, în cadrul cursului sunt prezentate metode și tehnici de consiliere educațională care îmbină cele mai cele mai noi tendințe în domeniu, fundamentate pe caracteristicile minții generației digitale și a mediului în care ea trăiește.

Persoana fizicaPersoana juridica


Formular persoana fizica

Denumire curs*

Nume și Prenume*

CNP*

Adresa de facturare (domiciliu)*

Adresa de corespondență

Telefon*

Persoana de contact

Adresa ta de email*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
 integral rateFormular persoana juridica

Denumire curs*

Nume companie*

Adresa de sediu (facturare)*

Adresa de corespondență

Adresa de email*

Telefon*

CIF*

Nr. Reg. Com.*

Reprezentant legal si functia*

Cont bancar

Nume psiholog*

CNP psiholog*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
 integral rate

Denumire curs*

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău

Tariful cursului este de 600 RON (TVA inclus) care poate fi achitat integral la începutul cursului sau în 2 rate egale, la începutul și la sfârșitul cursului.

Categorie:

© 2016 Cognitrom. Toate drepturile rezervate